Resultaatgerichtwerken

Ik ben nu ruim 3 jaar bezig met Het Nieuwe Werken projecten. Resultaatgericht werken blijkt keer op keer bij organisaties een lastig punt om echt goed vorm te geven.

Binnen mijn startup REWEAR (www.rewearfashion.com) werken we volgens de Slicing Pie methode. Mogelijk kan een variant hierop heel goed gebruikt worden binnen traditionele organisaties. Sterker nog, waarschijnlijk is het ook een mooie manier om het functiehuis te vernieuwen.

slicing pieBij de Slicing Pie methode is het uitgangspunt: Fairness is More Fun. Hoe meer je bijdraagt aan het resultaat, hoe groter jouw stuk van de taart is. Je bepaald als team (bye bye boss!) welke taken (werkpakketjes) gedaan moeten worden en welke waarde aan het resultaat hangt. Degene die de taak het beste uit kan voeren doet dat en bouwt daarmee een stuk van de taart op. Je kunt een stuk taart verdienen middels de inzet van je tijd, ideeën, netwerk of andere bronnen. Aan het einde van het jaar keer je de taart uit op basis van de verdeling op dat moment. Je krijgt daarmee een veel flexibeler systeem dan met functieschalen. Het percentage dat elk teamlid van de taart heeft is fluïde en verandert elke dag, in plaats van de beloning vooraf vast te pinnen. Tevens heb je binnen teams een goed sturingsmodel om op basis van resultaat samen te werken.

“De oude wereld denkt in functies en functieboeken, de nieuwe wereld vraagt naar wat je doet en welke ideeën je hebt”.
Vroeger was het heel duidelijk; hoe hoger je in de hiërarchische lijn functioneerde, hoe hoger je salaris. Nu de hiërarchie verdwijnt en organisaties platter worden, begint de logica van het traditionele functiehuis steeds meer te knellen. Daar komt bij dat steeds meer medewerkers in tijdelijke teams aan diverse projecten werken, waarbij ze niet bij elk project dezelfde functie bekleden.

functiehuisHet wordt hoog tijd om eens na te denken over hoe toekomstbestendig het traditionele functiehuis is. Hoe kunnen we (zonder een heel nieuw instrument op te tuigen) aanpassingen maken die passen bij het werken in netwerkorganisaties? Kernvragen daarbij zijn: durven we resultaten te benoemen en durven we op basis daarvan te beoordelen wat ieders bijdrage is aan de organisatieresultaten? En durven we het belonen puur op basis van hiërarchische positie los te laten? En durven medewerkers het aan om soms meer maar soms ook minder te verdienen?

Een mogelijke denkrichting is om iedereen een basissalaris te geven op basis van de functie. Dit bedrag is een stuk lager dan een medewerker nu krijgt. De rest gebruiken we voor de slicing pie. Hoe meer je bijdraagt aan het resultaat, hoe hoger je beloning is. Je kunt ook ‘stukjes taart’ bij andere projecten opbouwen, waardoor je over afdelingsgrenzen of zelfs organisatiegrenzen heen kunt werken.

Ik ga begin 2014 met een aantal gemeenten testen hoe we komende jaren het beste resultaatgericht kunnen werken in teams. Daarbij leggen we direct de link naar het functiehuis. Een variant op het Slicing Pie-Model is een optie, maar we gaan natuurlijk op zoek naar meer ideeën. Ik zoek nog minimaal 3 gemeenten die willen meedoen. Welke koplopers durven dit aan? Voorwaarde is dat de gemeente al wel ervaring heeft met het Nieuwe Werken. Heb je als gemeente daar nog weinig stappen op gezet dan is dit project minder geschikt.

Nog geen reacties

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment